Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW

INFORMACJA O ZBĘDNYM SKŁADNIKU MAJĄTKU RUCHOMEGO

Warszawa, dnia 01.10.2019 r.


Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r, w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r poz. 729) informuję, że Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego wykazane w załączniku nr 1.


UWAGA:

1. Stosownie do §8 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r, w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r poz. 729), przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek.


2. Zgodnie z §8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r, w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r poz. 729), zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania oraz darowizny.


3. Nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotu określonego w §38 ust.1-2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r, w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r poz. 729). Wniosek powinien zawierać dane i dokumenty określone w §38 ust. 4 rozporządzenia.


4. Darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego może zostać dokonana na rzecz podmiotów określonych w §39 ust.1 rozporządzenia. Wniosek powinien zawierać dane i dokumenty określone w §39 ust. 4 rozporządzenia.


5. Składniki rzeczowe majątku ruchomego można oglądać na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie ul. Wołoska 137 budynek S w dni robocze od godziny 8:00 do 14:00 , po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem (22) 845 70 49 wew. 108.


6. Wnioski w sprawie zagospodarowania ww. zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego, należy kierować do Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA do dnia 30.10.2019 na adres:


Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA
Wołoska 137 bud.S
02-507 Warszawa


O wyborze wniosku decyduje kolejność zgłoszeń.

Pliki do pobrania

  • Zał. 1
    03.10.2019 13:00
    210.23 KB
Wstecz
Drukuj
pdf
Poleć stronę znajomemu

©1999-2019 Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW Wszystkie Prawa Zastrzeżone. mapa serwisu mapa serwisu redakcja serwisu redakcja serwisu