Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW

Strona znajduje się w archiwum.

INFORMACJA O ZBĘDNYM SKŁADNIKU MAJĄTKU RUCHOMEGO

 


Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r, w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania
niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r poz. 729) informuję, że Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego wymienione w załączniku do niniejszego
ogłoszenia.
UWAGA:
1. Stosownie do §8 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r, w sprawie szczegółowego sposobu
gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r poz. 729), przy gospodarowaniu zbędnymi
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek.
2. Zgodnie z §8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r, w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania
niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r poz. 729), zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku
ruchomego mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania oraz darowizny.
3. Nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotu określonego
w §38 ust.1-2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r, w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania
niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r poz. 729). Wniosek powinien zawierać dane i dokumenty
określone w §38 ust. 4 rozporządzenia.
4. Darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego może zostać dokonana na rzecz podmiotów określonych w §39 ust.1
rozporządzenia. Wniosek powinien zawierać dane i dokumenty określone w §39 ust. 4 rozporządzenia.
5. Szczegółowych informacji dotyczących zbędnych składników rzeczowego majątku ruchomego można uzyskać w godzinach 8:00-
14:00 pod numerem ( 22 ) 845 70 49 wew.108 (p.Angelika Kuźwa)
6. Wnioski w sprawie zagospodarowania ww. zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego, należy kierować do Głównego
Inspektora Sanitarnego MSWiA do dnia 15.12.2018 na adres:
Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA
Wołoska 137 bud.S
02-507 Warszawa
O wyborze wniosku decyduje kolejność zgłoszeń.

Wstecz
Drukuj
pdf
Poleć stronę znajomemu

©1999-2020 Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW Wszystkie Prawa Zastrzeżone. mapa serwisu mapa serwisu redakcja serwisu redakcja serwisu