Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW

Strona znajduje się w archiwum.

„Nowe wyzwania związane z migracją”

W dniu 12 kwietnia 2016 r w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odbyła się konferencja pt.: „Nowe wyzwania związane z migracją”. Patronat honorowy konferencji objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak. Gospodarzem konferencji był Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii reprezentowany przez Pana płk. dr n. med. Janusza Kocika. Ministerstwo Spraw Zagranicznych reprezentował dr n.med. Marek Jędras, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dr n. med. Maciej Kisiel Główny Inspektor Sanitarny MSW, kpt. Straży Granicznej Pani Izabela Bolczyk, Urząd ds. Cudzoziemców Pan dyrektor Juliusz Curyła oraz dr n.med. Adam Tołkacz wraz z Panem Ireneuszem Skrzeczem prezesem PETRA MEDICA, Ministerstwo Zdrowia Pani Izabela Kucharska - Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc - Pani prof. Maria Korzeniewska-Koseta i Pani prof. Ewa Augustynowicz, Światową Organizację Zdrowia Pani Paulina Miśkiewicz - dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Pan prof. Mirosław Wysocki oraz dr n. med. Iwona Paradowska – Stankiewicz, Instytut Chorób Morskich i Tropikalnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdyni – Pan dr n.med. Wacław Nahorski, Pani Paulina Babis – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Konferencja miała na celu przedstawić sytuację epidemiologiczną związaną z migracją i wywołać dyskusję na temat ewentualnych zagrożeń z tym związanych. Czy rzeczywiście występują, a jeżeli tak, to jak instytucje publiczne są przygotowane oraz czy migracja wpływa na zdrowie populacji rodzimej i jaka jest nasza rola?

Pan dr Nahorski omówił najbardziej istotne czynniki biologiczne wywołujące choroby, które występują w kraju skąd zaczyna się migracja lub w kraju przez który przebiega. Istotne było przedstawienie danych epidemiologicznych dotyczących gruźlicy, która wydawałoby się, iż w przypadku MDR mogłaby stanowić zagrożenie także i dla naszego społeczeństwa. Jak się okazuje, stwierdza się różne choroby zakaźne u migrantów przebywających w krajach europejskich, ale nie powoduje to, w żadnej mierze zagrożenia epidemicznego dla ogółu społeczeństwa tych krajów. Dla wielu słuchaczy zaskoczeniem były informacje dotyczące zarówno bieżących, jak i przyszłych działań instytucji zajmujących się cudzoziemcami migrującymi do Polski, a częściej - przez Polskę na zachód lub do Skandynawii.

Ogólna ocena stanu zdrowia, a zarazem pierwsza weryfikacja pod kątem chorób zakaźnych, jak i udzielenie niezbędnej pomocy medycznej, dokonywane jest przez Straż Graniczną. Następnym miejscem oceny stanu zdrowia i udzielania pomocy medycznej są Ośrodki Recepcyjne i Ośrodki Pobytowe, a także Ośrodki Zamknięte – Areszty Straży Granicznej. Urząd ds. Cudzoziemców opiekę medyczną cudzoziemców ubiegających o nadanie statusu uchodźcy w Polsce realizuje poprzez operatora medycznego PETRA MEDICA, wybranego w drodze przetargu. Pan Prezes Ireneusz Skrzecz przedstawił schemat organizacyjny opieki medycznej realizowanej bądź nadzorowanej na terenie całego kraju.

Z danych Urzędu ds. Cudzoziemców wynika, że stosunkowo niewielki odsetek cudzoziemców zostaje w Polsce i integruje się z naszym społeczeństwem, mimo niemałych udogodnień i wysiłków ze strony państwa polskiego związanych z procesem integracji, realizowanych na poziomie całej administracji rządowej – od gmin po województwo. Jak się wydaje zasadniczą przeszkodą są zbyt małe kwoty funduszy na utrzymanie, przekazywane dla cudzoziemców, ale jest to związane z naszymi możliwościami finansowymi. Cudzoziemcy, nie mając rozeznania w realiach całkowicie obcego kraju, obcej kulturze, zupełniej innej religii, nie są w stanie podjąć wysiłku adaptacji do warunków, które nie wiedzą kiedy, ani jak mogą polepszyć. Nie mając perspektywy na utrzymanie siebie, albo siebie i reszty rodziny, starają się za wszelką cenę migrować dalej w nadziei na lepsze jutro.

Treści przekazane w czasie konferencji były niezwykle istotne, ponieważ pozwoliły na uświadomienie sobie jak wiele w kraju zostało już zrobione oraz, że nie ma potrzeby organizowania czegokolwiek od początku, a także tego, że nie ma realnego zagrożenia zawleczenia przez migrantów chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Problem obecności migrantów na terenie Europy pozostaje na pewno poza zagrożeniem epidemicznym z ich strony. Największym problemem jest ich interpretacja wiary muzułmańskiej, którą wyznają i która decyduje o ich wszelkich poczynaniach, a także jest niecnie wykorzystywana w celach terrorystycznych. Zbrodnie dokonywane przez ludzi nazywających siebie wiernymi muzułmanami, w naturalny sposób odstraszają i stygmatyzują, zwłaszcza w oczach wielu Europejczyków wszystkich migrantów będących wyznawcami tej wiary. Na pewno nie jest to sprawiedliwe, ale niestety nigdy nie będziemy mieli pewności co do ich faktycznych intencji. Niemniej mimo wszelkich obaw, Państwo Polskie jest otwarte i stworzyło warunki osiedlenia się oraz integracji w naszym kraju migrantów wszystkich narodowości i jak i wyznawców innych religii.

/GIS MSW/

Wstecz
Drukuj
pdf
Poleć stronę znajomemu
zapytanie ofertowe 2016


©1999-2018 Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW Wszystkie Prawa Zastrzeżone. mapa serwisu mapa serwisu redakcja serwisu redakcja serwisu